پروژه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه

ارزشيابي مهارت شغلي,ارزیابی شغلی,ارزیابی مهارت شغلی,ارزیابی مهارت مدیران,پایان نامه ارزیابی مهارت مدیران,پایان نامه پیرامون ارزشیابی مدیریت,تحقیق ارزشيابي مهارت مدیران,تحقیق مهارت شغلي مديران آموزشگاه,دانلود تحقیق مهارت شغلي
دانلود فایل پروژه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه

دانلود فایل

بخشی از متن:مديران‌ در هر سطحي‌ كه‌
باشند و در هر نوع‌ سازماني‌ كه‌ فعاليت‌ كنند بايد به‌مهارتهاي‌ خاصي‌
مجهز شوند تا بتوانند در نيل‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ سازمان‌ را
ياري‌رسانند. سه‌ مهارت‌ اصلي‌ را براي‌ مديران‌ را تعريف‌ و تعيين‌
كرده‌اند كه‌ عبارت‌اند ازمهارتهاي‌ ادراكي‌، مهارتهاي‌ انساني‌ و
مهارتهاي‌ فني‌. با توجه‌ به‌ سطوح‌ مختلف‌ مديران‌،ميزان‌ وقتي‌ كه‌ هر
يك‌ از آنها به‌ اين‌ مهارتها اختصاص‌ مي‌دهند متفاوت‌ است‌.مهارت فني:
اين مهارت در رده‌هاي پايين سازمان اهميت بيشتري دارد و به بالا رفتن مقام
مدير در سلسله مراتب سازماني و دور شدن علمي او از كارهاي فني نياز به اين
مهارت كمتر احساس گرديده و در مقابل نياز به مهارت‌هاي ديگر بيشتر احساس
مي‌گردد. به طوري كه در سطح عالي سازمان مديران ممكن است با حداقل آگاهي از
مهارت‌هاي فني و با اتكا به مهارت‌هاي ديگر بتوان وظايف خود را به نحو
مؤثرتري انجام دهند.مهارت انساني: به مفهوم قابليت كار كردن با ديگران
در هر سطحي داراي اهميت بسيار است ولي كاربرد اين مهارت در رده‌ي مديراني
است كه تماس مستقيم بين آن‌ها و زيردستان زياد باشد اين گونه تماس‌ها
معمولاً در سطح مديران مياني بيشتر ديده مي‌شود. در رده‌هاي بالاتر سلسله
مراتب سازماني تعداد اين گونه تماس‌ها رو به كاهش گذارده نياز به اين مهارت
نسبي شده و نياز به مهارت ادراكي بيشتري احساس مي‌گردد.فهرست مطالب:بخش اول: مفهوم مدیریت و اصول آن  مديريت‌ چيست‌؟  انواع‌ مديران‌ کدامند ؟  مهارتهاي‌ مورد نياز مديران‌  وظايف‌ مديران  نقشهاي‌ مديران  سير تحول‌ انديشه‌ مديريت‌  اصول‌ مديريت‌ علمي‌  اصول‌ مديريت‌ اداری  اصول‌ مديريت‌ بوروكراتيك‌  نهضت‌ روابط‌ انساني‌ (نظريه‌هاي‌ نئوكلاسيك‌)  نگرش‌ رفتاري‌  نگرش‌ كمي‌ مديريت‌  نگرش‌ سيستمي‌  تعريف‌ سيستم  محيط‌ سيستم‌  سيستمهاي‌ فرعي‌  هم‌افزايي‌  سيستمهاي‌ باز و بسته  مرز سيستم‌  نگرش‌ اقتضايي‌  نظرية‌ Z  تعريف‌ سازمان‌ وجوه‌ اشتراك‌ سازمانها  انواع‌ سازمانها  بخش دوم: مفهوم آموزش و ویژگیهای آموزش فنی و حرفه ای  مفهوم آموزش  آموزشهای رسمی  کارکردهای  نظام آموزشی رسمی  اهداف آموزش رسمی  ویژگیهای آموزشهای رسمی  روشهای آموزشی رسمی  مخاطبان آموزشهای رسمی  آموزشهای غیر رسمی  انواع آموزشهای غیر رسمی  آموزش ضمن خدمت  آموزش فنی وحرفه‌ای  اهداف آموزشهای فنی وحرفه‌ای  مخاطبین آموزشهای غیررسمی  نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در جامعه ایران  مفهوم مديريت آموزشى  هدف  هدف هاي آموزشهای رسمی عبارتند از تعریف رهبری آموزشی  رفتار رهبری آموزشی و ویژگیهای آن  محیط آموزشی مؤثر  وظایف رهبر آموزشی  بخش سوم: آئين نامه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد  کليات و تعاريف  شرايط موسس و مدير آموزشگاه و صدور پروانه  مربيان، شرايط اشتغال و مسئوليت هاي آنها  مقررات مربوط به كارآموزان  نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس  مقررات عمومي  بخش چهارم: برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها  مفهوم برنامه آموزشی  عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی  منابع مهم برنامه ريزى  طراحى فعاليت هاى آموزشى  تحليل و تنظيم هدفهاى آموزشى  مراحل نگارش هدفهاى آموزشى  تحليل و تعيين موقعيت آموزشى  فعاليت هاى آموزشى  رابطه‌ي بين اهداف آموزشى  تعيين رفتار ورودى  ارزشيابى تشخيصى  تعيين گروههاى ياددهى- يادگيري  تحليل و تعيين محتوا، روش و وسايل آموزشى  تحليل و تعيين نظام ارزشيابى  روش نگارش و تنظيم طرح درس  روش نگارش و تنظيم طرح درس روزانه  مراحل نگارش و تنظيم طرح درس روزانه  استاندارد های کلاس های آموزشی  اصول انتخاب اساتید و مربیان آموزشی  پیش بینی تسهیلات و خدمات آموزشی  بخش پنجم: ارزشیابی از دوره های آموزشی  ارزشيابى  ارزشيابى آموزشي  دلایل ضرورت ارزشیابی از دیدگاه کرک پاتریک  الگوهاى ارزشيابي آموزشى  ارزشيابي و پاداش  اهداف ارزشيابي  اهداف بهسازى و بهبود  اصول ارزشيابى  بخش ششم: تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه  مكاتبات اداري  انواع مكاتبات اداري  اهميت مكاتبات اداري  اقسام نامه هاي اداري  اجزاي نامه هاي اداري  مراحل تهيه‌ي نامه‌هاي اداري  گزارش  انواع گزارش  شرايط ارائه گزارش شفاهي  مزاياي گزارش شفاهي  معايب گزارش شفاهي  گزارش‌هاي رسمي  گزارش‌هاي نيمه‌رسمي (عادي)  گزارش‌هاي غيررسمي (شخصي)  طرح ريزى و تنظيم گزارش  بخش هفتم:  برقراری روابط انسانی  تعریف ارتباطات  نقش ارتباطات  فرآیند ارتباط  اجزای مدل ارتباطی  ارتباط در سازمانها  موانع برقراری ارتباط  موانع درونی/ شخصی در برقراری ارتباط موثر  موانع اجتماعی در برقراری ارتباط موثر  موانع سازمانی در برقراری ارتباط موثر  مسیر ارتباطات  روش های برقراری ارتباطات  بخش هشتم: نظارت بر امور مالی آموزشگاه  اهمیت حسابداری  تعریف حسابداری  استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری  مفاهیم اساسی حسابداری  مفروضات حسابداری  اصول حسابداری  یثاقها یا اصول محدود کننده  معادله اساسی حسابداری  اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری  رویدادهای مالی  تعریف حساب  جریان اطلاعات در سیستم حسابداری  ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری  ثبت رویدادهای مالی در دفترروزنامه  دفتر روزنامه عمومی  انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل  دفتر کل  مانده گیری حسابها ی دفتر کل  دفتر معین  تهیه ترازآزمایشی  گزارشگری مالی  تهیه صورتهای مالی  صورت سود و زیان  بخش نهم: ایمنی و بهداشت کار  تعريف حادثه ناشى از كار  علل حوادث  اهميت حوادث ناشي از كار  زيانهاى ناشى از حوادث  بيماريهاى ناشى از كار  انواع بيماريهاى شغلى از نظر عوامل ایجاد کننده این بیماریها  پيشگيرى از بيماريهاى ناشى از كار  وسايل حفاظت فردى  پيشگيرى و ايمن سازى در حريق  تعاريف و اصطلاحات  منابع و ماخذ 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزشيابي مهارت شغلي تحقیق مهارت شغلي مديران آموزشگاه تحقیق ارزشيابي مهارت مدیران دانلود تحقیق مهارت شغلي پایان نامه ارزیابی مهارت مدیران پایان نامه پیرامون ارزشیابی مدیریت ارزیابی شغلی ارزیابی مهارت مدیران ارزیابی مهارت شغلی

پروژه جدا کردن خط های یک متن با استفاده از پردازش تصویر

برنامه جداسازی خط,برنامه متلب پردازش تصویر,پردازش تصویر,پردازش تصویر جدا کردن خطوط متن,پروژه پردازش تصویر,جداسازی خطهای یک متن,جداسازی خطهای یک متن با پردازش تصویر,دانلود برنامه متلب,دانلود پروژه پردازش تصویر دانلود فایل پروژه جدا کردن خط های…

نكات ويژوال بيسيك1

نكات ويژوال بيسيك1 رفتن به سایت اصلی اموزش كامل ويژوال بيسيك از قبيل(حل مسائل و اشنايي با ويژوال بيسيك،تاريخچه،طراحي برنامه و كار با ويژوال بيسيك)   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود اموزش كامل…

بررسی عوامل عدم موفقیت دانش آموزان دوره دوم متوسطه، در درس زبان فارسی

بررسی عدم موفقیت دانش آموزان,پروژه ارتقا شغلی دبیر ادبیات,تحقیق ارتقا رتبه شغلی عالی,رتبه شغلی عالی ادبیات فارسی,عوامل عدم موفقیت دانش آموزان,عوامل عدم موفقیت در درس ادبیات,موفقیت در زبان فارسی دوره متوسطه,موفقیت درس ادبیات دوره متوسطه…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان قزوین

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان قزوین,محدوده سیاسی استان قزوین دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان قزوین دانلود فایل توضیحات:این فایل شامل محدوده سیاسی استان قزوین به صورت فایل جی آی اس…

پروژه بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران

استقلال در قضاوت,بررسي اصل استقلال در قضاوت,بررسي اصل استقلال قضاوت,پروژه اصل استقلال قضاوت,پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق,پروژه رشته حقوق,پروژه قضاوت,تحقیق رشته حقوق,دانلود پروژه,قضاوت در اسلام,قضاوت در ایران,کار تحقیقی دانلود فایل پروژه بررسي اصل استقلال قضاوت…

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (سقوط آزاد)

آزمایشگاه سقوط آزاد,آزمایشگاه فیزیک شتاب گرانش,دانلود گزارش کار فیزیک,گزارش آز فیزیک پایه,گزارش آزمایشگاه محاسبه شتاب گرانش,گزارش آماده آزمایشگاه فیزیک,گزارش کار آزمایشگاه,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک,گزارش کارآزمایشگاه سقوط آزاد دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (سقوط آزاد)…

پروژه زلزله در ایران

تحقیق زمین شناسی,دانلود پروژه,دانلود پروژه زلزله,دانلود پروژه زلزله در ایران,دانلود پروژه زمین لرزه,دانلود پروژه زمین لرزه در ایران,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق زلزله,دانلود تحقیق زلزله در ایران,دانلود تحقیق زمین لرزه در ایران,زلزله در ایران دانلود فایل پروژه…

گزارش کارآموزی مکانیک، نمایندگی ایران خودرو

پروژه کارآموزی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی ایران خودرو,دانلود کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو,کارآموزی ایران خودرور مکانیک,کارآموزی نمایندگی ایران خودرو,گزارش کار مکانیک ایران خودرو,گزارش کارآموزی ایران خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک، نمایندگی ایران خودرو…

شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان شرقی

دانلود شیپ فایل,رده های خاک استان آذربایجان شرقی,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل خاک استان آذربایجان شرقی,شیپ فایل رده خاک,لایه GIS خاک استان آذربایجان شرقی دانلود فایل شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان شرقی دانلود…

سورس ماشین حساب ساده

برنامه ماشین حساب,برنامه نویسی ماشین حساب,پروژه ماشین حساب ساده,دانلود برنامه ماشین حساب,سورس ماشین حساب,سورس ماشین حساب شاده,کد ماشین حساب ساده,کد نویسی ماشین حساب,ماشین حساب ساده دانلود فایل سورس ماشین حساب ساده دانلود فایل توضیحات:سورس برنامه…