بررسی اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت

پایان نامه روانشناسی مطالعه,تاثیر مطالعه در تربیت,تاثیر مطالعه در تعليم,تاثیر مطالعه كردن تربيت,رابطه مطالعه و تربیت,نقش مطالعه در تربیت,نقش مطالعه در تعليم,نقش مطالعه كردن تربيت
دانلود فایل بررسی اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت

دانلود فایل

چکیده:علاقه به مطالعه که امری فطری و درونی است کم و بیش در تمام کودکان با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وجود دارد و باید آن را در جهت مثبت و متناسب با نیازها و رغبتهای هر فرد هدایت کرد.نظر به اینکه گرایش و انگیزه به مطالعه در خانواده و از دوران کودکی شکل می‌گیرد قطعا برای یافتن علت اصلی ابتدا باید سراغ خانواده و سپس به دنبال عوامل دیگر رفت که به نوبة خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به همین دلیل به عنوان یک معلم که می‌تواند در تشویق دانش‌آموزان به مطالعه مؤثر باشد تحقیق را در زمینة تأثیر مطالعات غیر درسی در کمک به موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دورة ابتدائی، موضوع پژوهش قرار داده تا قدم کوچکی در راه تعالی بخشیدن فرهنگ مطالعه در میان آینده‌سازان کشور برداشته شود.با توجه به اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش ایجاد عادت به مطالعة مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفی نقشی که مطالعة مدام در شکل‌گیری شخصیت انسان دارد به اهمیت نقش والدین و مدرسه و جامعه در این امر مهم پی می‌‌بریم هدف آموزش و پرورش به معنای واقعی گذشته از تعلیم و تدریس، جستجو و کنکاش در روح دانش‌آموزان برای درک ذوق و استعدادهای نهفتة آنان و رهبری این استعدادها به سوی کمال است. در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم هدف آموزش و پرورش در آموزشگاهها به پایان رساندن برنامة درسی سالانه نیست امروز دیگر نمی‌توان دانش‌آموزان را محکوم و محدود به خواندن چند کتاب درسی کرد ذهن کنجکاو و جستجوگر آنان پاسخ پرسشهای بی‌شماری را که پیشرفت حیرت‌انگیز دانش و اکتشافات بی‌شمار امروز برای او بوجود آورده است، طلب می‌کند و برآوردن این نیازها دسترسی به منابع و خدمات کتاب و کتابخانه می‌باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نظر هدف بنیادی است و سپس جامعة آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری و شیوة جمع‌آوری اطلاعات و همچنین روشهای آماری بصورت گزارش توصیفی تهیه شده است. جامعة آماری در این پژوهش کلیة دانشجو- معلمان رشتة کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب) که بالغ بر ۲۰۱ نفرند و در سال ۸۲-۸۱ مشغول به تحصیل می‌باشند انتخاب گردیده‌اند. گروه نمونه شامل ۱۰۰ نفر از دانشجو- معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) هستند که از مناطق مختلف آموزش و پرورش می‌باشند برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است بدین صورت که از بین کلاسهای دانشکده تربیت معلم ۵ کلاس برگزیده شد و از هر کلاس ۲۰ معلم جمعا ۱۰۰ دانشجو- معلم نظرخواهی گردید. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌ای است که مرکب از ۲۰ سؤال بسته بر اساس فرضیه‌های تحقیق بصورت مقیاس چهار درجه‌ای (خیلی زیاد- زیاد- کم- خیلی کم) تهیه و تدوین گردیده است که این پرسشنامه بوسیله دانشجو- معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) تکمیل گردید.واژه های کلیدی: بررسی، تاثیر، مطالعه، کتب درسی، کتابهای غیر درسی، موفقیت تحصیلی، دانش آموزفهرست مطالب:چکیدهفصل اول: مقدمه تحقیق۱-۱ مقدمه    ۲-۱ بیان مسئله    ۳-۱ اهداف تحقیق    هدفهای کلی تحقیق    هدفهای جزئی تحقیق    ۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق    ۵-۱ فرضیه‌های تحقیق    ۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها    الف) مفاهیم    ب) متغیرها    فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیقالف) ادبیات تحقیق    ۱-۲ مقدمه    ۲-۲- تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران    ۳-۲ اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان    ۴-۲ ادبیات کودکان و اهداف آن    ۵-۲ اهمیت مطالعه    ۱-۵-۲ اهداف مطالعه مطالعه دارای هدفهای جزئی هم می‌باشد عوامل مؤثر در مطالعه ۲-۵-۲ انگیزه‌های مطالعه ۳-۵-۲ روشهای مطالعه ۱- خواندن اجمالی    ۲- سریع خواندن    ۳- عبارت خواندن    ۴- روش دقیق خواندن    ۵- خواندن تجسسی    ۶- خواندن انتقادی    ۷- خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطالب    ۴-۵-۲ تأثیرات مطالعه ۵-۵-۲ ارتباط مطالعه و خواندن با دروس دیگر ۶-۲ ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک ۱-۶-۲ اهم مطالبی که در خصوص قالب و محتوای کتاب کودک گفتنی است   الف) قالب (فرم) کتاب    ب) محتوای کتاب    ۲-۶-۲ نکاتی در مورد چگونگی علاقمند کردن کودکان به کتابخوانی  ۷-۲ راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان    ۸-۲ رغبتهای مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟    ۹-۲ کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم    ۱۰-۲ همکاری خانه و مدرسه ۱۱-۲ نقش مطالعه در توسعة فرهنگی    خلاصة نتایج    ۱-۳ مقدمه    فصل سوم: روش تحقیق    ۲-۳ جامعة آماری    ۳-۳ نمونه و روشن نمونه‌گیری    ۴-۳ ابزار اندازه‌گیری    ۵-۳ روش جمع‌آوری اطلاعات    ۶-۳ روشهای آماری تحقیق    ۱-۴ مقدمه    فصل چهارم: یافته های تحقیق   ۴-۴ بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    ۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری۲-۵ محدودیتهای تحقیق    الف) محدودیتهای در اختیار پژوهشگر    ب) محدودیتهای خارج از کنترل    ۳-۵ پیشنهادهای تحقیق    بیان مسئله    فصل ششم: اهداف تحقیق    هدفهای کلی تحقیق هدفهای جزئی تحقیق  فرضیه‌های تحقیق  روش تحقیق جامعة آماری    نمونه و روش نمونه‌گیری    ابزار اندازه‌گیری    روش جمع‌آوری اطلاعات    روشهای آماری تحقیق    نتایج تحقیق    منابع و مآخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تاثیر مطالعه در تعليم تاثیر مطالعه كردن تربيت تاثیر مطالعه در تربیت نقش مطالعه در تعليم نقش مطالعه كردن تربيت نقش مطالعه در تربیت رابطه مطالعه و تربیت پایان نامه روانشناسی مطالعه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رشت (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رشت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی…

پروژه مالي شركت باربري وحيدبار

پروژه مالي شركت باربري وحيدبار رفتن به سایت اصلی مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني…

پروژه UMLرشنال رز طراحی کلنیک پزشکی

پروژه UMLرشنال رز طراحی کلنیک پزشکی رفتن به سایت اصلی توضیحات:پروژه مهندسی نرم افزار سیستم کلنیک پزشکی با rational rose، طراحی و پیاده سازی سیستم کلنیک پزشکی با رشنال رز به همراه فایل راهنما  …

سوالات تستی علوم با پاسخ تشریحی

سوالات تستی علوم با پاسخ تشریحی رفتن به سایت اصلی 31نکته کلیدی برای یادگیری بهتر بخش شیمی علوم هفتم تا نهم در سوالات تستی با پاسخ تشریحی که دانش آموازان دبیرستان دوره اول بخصوص تیزهوشان…

تحقيق پوستر فيلم در ايران

پورسترهاي تبليغاتي فيلم,پوستر بازيگران زن,پوستر بازيگران مرد,پوستر فيلم,پوستر فيلم در ايران,پوستر فيلم هاي محبوب,پوسترهاي بازيگران,تحقيق رشته هنر,دانلود تحقيق هنر,كار تحقيقي هنر دانلود فایل تحقيق پوستر فيلم در ايران دانلود فایل مقدمه:در ابتدا رویکردی بصری به…

پاورپوینت حسابداري مالياتي

اساس حسابداري مالياتي,اصول حسابداري مالياتي,بررسی حسابداري مالياتي,پاورپوینت اصول حسابداري مالياتي,پاورپوینت خلاصه حسابدا,پاورپوینت درس حسابداري مالياتي,حسابداري مالياتي,خلاصه حسابداري مالياتي,خلاصه کتاب حسابداري مالياتي,روش حسابداري مالياتي دانلود فایل پاورپوینت حسابداري مالياتي دانلود فایل بخشی از متن:مالیات مبلغی است…

پروژه الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

Ant Colony Optimization,Genetic Algorithms,Imperialist Competitive Algorithm,Simulated Annealing,الگوریتم بهینه سازی,الگوریتم شبیه سازی,پروژه ICA,پروژه الگوریتم استعماری,تحقیق الگوریتم رقابت استعماری,تحقیق پیرامون ICA,رقابت استعماری دانلود فایل پروژه الگوریتم رقابت استعماری (ICA) دانلود فایل چکیده:الگوريتم هاي بهينه‌سازي الهام گرفته از…

تحقيق استانداردهای ورزش قهرمانی

آمادگی جسمانی,آمادگی جسمانی در ورزش قهرمانی,استاندارد آمادگی جسمانی,استاندارد ورزش قهرمانی,استاندارد ورزشی,استانداردهاي ورزش,انواع استانداردهاي ورزشي,تحقيق رشته تربيت بدني,دانلود تحقيق,كار تحقيقي تربيت بدني,ورزش قهرماني دانلود فایل تحقيق استانداردهای ورزش قهرمانی دانلود فایل بخشی از متن:استاندارد های ورزش…

كنترل شيميايي آب برج هاي خنك كن نیروگاه

پروژه شیمی برج خنک کن,پروژه كنترل شيميايي آب برج نیروگاه,پروژه مهندسی شیمی برج خنک کن,رسوبگذاری برج خنک کن,کلر زنی برج خنک کن,کنترل برج خنک کن نیروگاه,کنترل خوردگی برج خنک کن,کنترل شیمیایی برج خنك كن دانلود…

بررسی استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف هارمونیک در سیستم قدرت

بررسی استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف هارمونیک در سیستم قدرت رفتن به سایت اصلی nفيلترهاي موازي توسط اتصال کوتاه کردن جريان هارمونيکي تا حدامکان اعوجاج را کاهش مي دهند. nاين روش معمول ترين نوع…